Polityka Prywatności cognitiveSEO

Zbieramy wybrane informacje dotyczące użytkowników odwiedzających stronę. cognitiveSEO nie zamierza zbierać informacji, które mogą osobiście zidentyfikować użytkowników odwiedzających stronę. Nie sprzedajemy ani nie dostarczamy takich informacji do innych firm.

Zbieramy adresy e-mail osób, które wysyłają do nas wiadomości mailowe, zbieramy informacje na jakich podstronach serwisu poruszają się nasi użytkownicy oraz dane, które Klienci dobrowolnie dostarczają (np. podawanych w ankietach i podczas rejestracji). Informacje, które zbieramy służą poprawie zawartości naszych stron i jakości naszego serwisu. Te informacje nie są udostępniane ani sprzedawane innych firmom, z wyjątkiem sytuacji kiedy dotyczą produktów i usług, których wymaga Klient, w sytuacji kiedy wyraził zgodę na przetwarzanie danych.

Gromadzenie i Użytkowanie Informacji

Wszelkie informacje, które zbieramy, są zbierane zgodnie z naszymi biznesowymi praktykami w celu identyfikacji demografii użytkowników, szacując liczbę i rodzaj użytkowników odwiedzających różne sekcje naszych stron, pomagając nam określić jakie treści i koncepcje działają dla nas i interesują naszych użytkowników, jakie przygotować funkcjonalności i specyfikacje technicznego designu oraz ocenić wydajność systemów.

Wykorzystujemy takie informacje w postaci statystycznej wspomagając strategie i programy biznesowe i marketingowe. Wykorzystujemy oprogramowanie do tworzenia zbiorczych statystyk, które wykorzystujemy do ww. celów.

Własność Danych

cognitiveSEO korzysta z usług dostawców i partnerów hostingowych będących stroną trzecią, w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, magazynowania i networkingu i związanych z nimi technologii wymaganych do prawidłowego działania cognitiveSEO. Wszystkie dane dotyczące analizy linków i SEO zbierane poprzez cognitiveSEO należą do cognitiveSEO i są licencjonowane do klientów wg potrzeb (as needed basis).

Poufność

Dane personalne pozyskiwane przez cognitiveSEO nie są udostępniane ani sprzedawane innym organizacjom, z wyjątkiem sytuacji kiedy dotyczą produktów i usług, których wymaga Klient, w sytuacji kiedy wyraził zgodę na przetwarzanie danych, albo w następujących sytuacjach:

Kiedy udostępnianie danych jest konieczne w celu badania, zapobiegania albo działania wobec nielegalnych działalności, podejrzeniach oszustw, sytuacjach dotyczących możliwego zagrożenia dla fizycznego bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszenia Warunków Usługi oraz w innych sytuacjach określonych prawem.

cognitiveSEO może ujawnić personalne informacje w tych szczególnych warunkach w sytuacji wezwania do sądu (subpoena) albo kiedy działania użytkownika naruszyły Warunki Usługi.

Przetransferujemy dane o klientach, jeśli zajdzie sytuacja nabycia przez lub połączenia cognitiveSEO z inną firmą. W takiej sytuacji cognitiveSEO powiadomi użytkowników przez dokonaniem transferu informacji, które będą podlegać innej polityce prywatności.

Zmiany polityki prywatności

Chociaż zmiany Polityki Prywatności nie powinny być znaczne, cognitiveSEO może co pewien czas aktualizować tę politykę. Powiadomimy użytkowników o istotnych zmianach dotyczących traktowania danych osobistych poprzez wysłanie wiadomości na główny adres e-mail określony na głównym koncie cognitiveSEO (primary account holder account), lub poprzez zamieszczenie widocznej informacji na naszej stronie.